Product Info

Thermo Dynamische Warmtepompen

Geluidsloos, onderhoudsvrij, duurzaam!

Wat is een thermodynamische warmtepomp?


Een thermodynamische warmtepomp maakt gebruik van de omgevingswarmte. Het verschil met de bekende lucht-water warmtepomp heeft te maken met de manier waarop de energie uit de omgeving wordt “gewonnen”. Een lucht-water warmtepomp onttrekt de warmte aan de buitenlucht met behulp van een ventilator, terwijl een thermodynamische warmtepomp gebruik maakt van een thermodynamisch paneel waar een koelmiddel doorheen stroomt.

De werking van thermodynamische warmtepompen

In ondergaand schema wordt het werkingsprincipe van de thermodynamische warmtepomp weergegeven. Vervolgens zal het schema worden toegelicht.

De werking van een thermodynamische warmtepomp is te verdelen in vijf stappen:

  1. Het koelmiddel circuleert bij zeer lage temperaturen door het thermodynamische paneel of verdamper, in een gesloten circuit met de warmtepomp. Afhankelijk van het type kan de temperatuur van het koelmiddel -30 ºC zijn.
  2. In het paneel zorgt het temperatuurverschil tussen het koelmiddel en de buitenlucht ervoor dat het koelmiddel de thermische energie van de buitenlucht opneemt. Dit gebeurt dus als de zon schijnt, maar ook als het regent, als het bewolkt is en zelfs ´s nachts.
  3. De compressor zuigt het verwarmde koelmiddel vervolgens aan, waarna de temperatuur en de druk verhoogd worden.
  4. Met hoge druk wordt het koelmiddel en de warmte die het bevat naar de condensor gevoerd. Inmiddels in verdampte toestand geeft het koelmiddel via de warmtewisselaar zijn warmte af aan het water en condenseert.
  5. Uiteindelijk bereikt het koelmiddel het expansieventiel waar de druk verlaagd wordt en de temperatuur weer omlaag gaat. Het koude koelmiddel gaat vervolgens weer terug naar het paneel en de cyclus begint opnieuw.
De thermodynamische panelen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en zijn door hun lage gewicht, ongeveer 8 kg, zeer makkelijk te installeren.

Subsidie

Zit er subsidie op deze warmtepompen? De warmtepompen geleverd door DTE-Europe worden gefabriceerd door Climer technologies. Eventuele subsidie zult u in de RVO lijst ook terug vinden onder de naam van de fabrikant. De hoogte van de subsidie wordt door het RVO bepaald en kan afwijken van eerdere correspondenties, dus kijk altijd voor de actuele stand van zaken op de website www.rvo.nl