Privacybeleid

Een goed imago, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn belangrijke basisvoorwaarden voor een professionele en succesvol bedrijf. Om de verschillende diensten die DTE-Europe aanbiedt zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten op de wensen van onze klanten, hebben we hier in sommige gevallen informatie voor nodig. DTE-Europe hecht een groot belang aan de privacy van gegevens en heeft dit op de volgende wijze in gaar organisatie gewaarborgd.

Contactgegevens

DTE-Europe BV
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming (FG)
Overspoor 55G
1688 JH Nibbixwoud
KvK 72816945
service@dte-europe.com

Verwerkingsdoeleinden persoonsgegevenstatement

Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor:

 • Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst;
 • Vanuit wettelijke verplichting;
 • Met toestemming;
 • Of gerechtvaardigd belang.
De doeleinden voor het verwerken van gegevens zijn omschreven onder het kopje gegevensbeheer.

Externe partijen

In sommige gevallen verstrekken we, waar nodig, gegevens aan externe partijen. Verkregen gegevens worden door externe dienstverleners uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Doorverkoop van gegevens aan externe partijen zal echter nooit plaatsvinden. Overheidsinstanties en vanuit wettelijke verplichting worden alleen de noodzakelijke gegevens afgestaan. De volgende externe partijen ontvangen, indien nodig, gegevens van DTE-Europe:

 • Postverwerkers;
 • E-mailverwerkers;
 • Drukkers;
 • Transporteurs;
 • Montage- en installatiebedrijven;
 • Betalingsproviders;
 • Bedrijven die het gebruik van de website analyseren;
 • Bedrijven die klantenservice via social media mogelijk maken;
 • Bedrijven die klantanalyses mogelijk maken (Data warehouse).

Opslag gegevens

De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden geformuleerd in dit statement. De bewaartermijnen zijn uitgewerkt onder het kopje gegevensbeheer. In verschillende applicaties worden gegevens verkregen en bewaard en zijn deze applicaties aan strenge regels verbonden. Gegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Unie.

Vragen of klachten

Neem contact op via service@dte-europe.com of via Autoriteit Persoonsgegevens

Gegevens wijzigen of wissen

U heeft altijd het recht uw gegevens in te zien, te rectificeren, te wissen en/ of een verzoek in te dienen uw gegevens over te dragen. Voor dergelijke verzoeken kunt u zicht richten tot service@dte-europe.com De verleende toestemmingen tot het verwerken van uw gegevens kan te allen tijde op gelijke wijze worden ingetrokken. bepaalde gegevens mogen worden bewaard waar reeds toestemming voor is verleend, vanuit wettelijk oogpunt of belastingtechnische redenen. Indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd met betrekken tot de bescherming van uw Persoonsgegevens of dat een actie met betrekking tot de voorwaarden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens onverenigbaar zou zijn met de bepalingen van onderhavig beleid en/ of de AVG, kunt u een klacht indienen door contact op te nemen via service@dte-europe.com. Indien wij er in goed overleg onverhoopt niet uitkomen kunt u zich tevens richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via hun webadres Autoriteit persoonsgegevens.

Gegevensbeheer

Wij verzamelen de volgende gegevens met de volgende doeleinden:

 • Camerabeveiliging. Onze vestigingen kunnen voorzien zijn van camera's in het belang voor klanten, DTE-Europe-medewerkers en producten. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld door een politie-onderzoek.
 • Wifi-netwerk. Alle vestigingen kunnen voorzien zijn van een Wifi-netwerk om gratis toegang te krijgen tot internet. De gegevens worden na een jaar verwijderd en worden alleen voor misbruik van het netwerk gebruikt.
 • Winkelaankopen. Gepinde aankopen (transactiegegevens) worden geregistreerd om de betaling tot stand te laten komen. Om belastingtechnische redenen is DTE-Europe verplicht om deze gegevens zeven jaar te bewaren. Website. DTE-Europe maakt op www.dte-europe.com gebruik van Cookies en andere technieken.
 • Webshop. Online aankopen (transactiegegevens) worden geregistreerd om de betaling tot stand te laten komen. Om belastingtechnische redenen is DTE-Europe verplicht om deze gegevens zeven jaar te bewaren.
 • DTE-Europe-app. Bij gebruik van de DTE-Europe-app registreren we een IP of MAC adres en informatie over het gebruik van deze app. Deze gegevens worden een jaar bewaard om de app zo optimaal mogelijk te laten werken.
 • Nieuwsbrief. Informatie over nieuwe producten, ontwikkelingen, aanbiedingen of vaktechnische informatie wordt verspreid middels de DTE-Europe-nieuwsbrieven. We registreren hiervoor de naam en het e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard, totdat deze door de ontvanger worden afgemeld middels een hyperlink onderaan elke nieuwsbrief
 • Social media. DTE-Europe maakt gebruik van social media om de nieuwste trends, vakinformatie en producten te delen. Voor het gebruik van het social media gaat ieder individueel akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Van de volgende social media platformen maakt DTE-Europe gebruik: WhatsApp, Facebook en LinkedIn.
 • Bezorging. Voor het afleveren van onze producten kunnen we gegevens delen met een erkende transporteur in Nederland. Waaronder naam, adres en telefoonnummer. Een erkende transporteur mag de gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst te kunnen uitvoeren.
 • Overige. Er kunnen zich zaken voordoen waarbij DTE-Europe gegevens moet opslaan welke eerder niet omschreven zijn. deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel deze vergaart zijn.

Aldus opgemaakt:
Management Team DTE-Europe BV
01-01-2019/ één januari tweeduizendnegentien