Vof DTE Europe, hierna te noemen DTE, behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigingen.

Disclaimer

DTE doet er alles aan om de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat er gedateerde, onjuiste of onvolledige informatie is gepubliceerd. D TE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid, noch voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de verkregen informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de informatie te kunnen raadplegen. Evenmin is BTE verantwoordelijk voor de inhoud, of kan zij aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik van websites waarnaar DTE verwijst. Het doorgeven van onjuistheden wordt op prijs gesteld.

Privacystatement

Alle informatie die u aan DTE verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek aan deze website. De gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt o.a. met cookies. Gegevens voor statistisch onderzoek worden niet met derden gedeeld. Er worden geen cookies gebruikt voor advertentie doeleinden. U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen. Bepaalde inhoud en/of functionaliteit op deze website zal dan niet beschikbaar zijn.

Copyright

Niets van de inhoud van deze website mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van DTE. De getoonde gegevens, teksten, illustraties, ontwerpen, grafisch materiaal, (handels)-namen, logo's en merken zijn eigendom van of in licentie bij DTE. Zij worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Bedoelde informatie mag zonder schriftelijke toestemming van DTE niet gekopieerd of anderszins openbaar worden gemaakt.