Wie zijn wij

 

Onze energievoorzieningen zijn aan het veranderen. Fossiele brandstoffen die we gebruiken voor warmte, elektriciteit en transport maken plaats voor hernieuwbare bronnen, innovatie en de rol van decentrale energievoorziening neemt toe.

Versnelling van deze energie-omslag draagt bij aan een vitale en leefbare samenleving, waarin economische groei, sociale rechtvaardigheid en een schone omgeving ervoor zorgen dat mensen graag in Nederland willen wonen en werken.

Drijvende kracht innovaties

DTE-Europe is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzame toekomst. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst.

We stimuleren nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame technieken versnellen. Hiermee creëren we nieuwe bedrijvigheid en versterken we de internationale concurrentiepositie.

Zelf zit DTE-Europe ook niet stil, zo is onze ontwikkelingstak continue bezig met nieuwe innovaties, maar ook het combinere van bestaande technieken. Hierdoor ontstaan betaalbare systemen voor zowel particulier als utiliteit.

DTE-Europe refereerd aan de doelen zoals die zijn geformuleerd voor 2050 in het Energieakkoord en door de EU-lidstaten. In 2050 willen we een volledig duurzame energievoorziening en een CO2-reductie van 80 – 95% bereikt hebben ten opzichte van het basisjaar 1990. Dat geeft richting aan de innovaties die we ontwikkelen en stimuleren.

 

Ons Team

P.J Bos

Dhr. Piet Bos
p.bos@dte-europe.com

 

J. van Diessen

Dhr. Johan van Diessen
vandiessen@dte-europe.com

 

N.J. Groot

Dhr. Niels Jan Groot
nj.groot@dte-europe.com

 

Dhr. Stefan Bos
service@dte-europe.com

 

Mw. Miranda Bos
administratie@dte-europe.com

 

Dhr. Jaco van Duijn
vanduijn@dte-europe.com

 

Mw.......... ( ze blijft graag op de achtergrond:)

administratie@dte-europe.com