Toekomst

Warmtepomp

Energiezuinig wonen

Het is al langer onderwerp van gesprek om de CO2 uitstoot in Nederland naar beneden te krijgen.

Het komt dan ook steeds vaker voor dat nieuwbouwwijken energieneutraal worden gebouwd en dus ook duurzaam worden verwarmd en gekoeld. Er wordt hard aan de weg getimmerd met het alternatief: warmtepompen.

Het is niet meer gebruikelijk om voor nieuwbouwwijken een gasnet aan te leggen. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • De zekerheid van de levering van gas staat onder druk
  • Elektrische energie wordt steeds goedkoper, mede door de inzet van wind en zon
  • De eisen en normen op het gebied van energie worden strenger
  • De eisen en normen op het gebied van energie zijn moeilijk te behalen met aardgas
  • De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn

Ook gemeenten en netwerkbeheerders valt dit op. Daarom worden nieuwbouwwijken al vaak niet meer aangelegd met gasnetten. Het is namelijk niet meer rendabel om te investeren in gasnetten. Als de BENG-norm in 2021 zijn intreden doet, is er ook geen weg meer terug en wordt energiezuinig wonen de norm.

De BENG-norm

BENG is de afkorting voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen en vervangt straks de huidige EPC energieprestatie-eis.

Deze wet stelt het maximum verbruik van primaire energie en het minimum aandeel hernieuwbare energie vast, zodat gebouwen zo energieneutraal als mogelijk worden. In theorie kunnen mensen nog steeds een gasketel aanschaffen, maar moeten zij dit energieverbruik compenseren. In dat geval is er een ruim aantal PV-panelen nodig, zodat men binnen de norm blijft. Dit betekent dat het gebruik van gas niet meer de makkelijkste en goedkoopste optie is.

Duurzaamheid als oplossing

Milieu problemen in de wereld kunnen deels voorkomen worden door energieneutraal te bouwen en energiezuinig te wonen.

De vraag is alleen hoe men dat nu precies doet, dat energiezuinig wonen. Hieronder vind u enkele energetische maatregelen die u kunt treffen.

Wordt dewarmtepomp de nieuwe CV ketel

Binnen de BENG is de warmtepomp een zeer interessante optie voor woningen. Wij hebben gezien dat de warmtepomp de verwarming (en eventueel koeling) kan vervangen. Aangezien BENG beperkingen stelt aan het verbruik van primaire energie, is het dus cruciaal om aan efficiënt elektriciteitsverbruik te voldoen.

De warmtepomp zorgt ervoor dat er op een efficiënte manier warmte wordt opgewekt, waarbij 1 aandeel elektriciteit wordt omgezet in 4 delen warmte. Een andere eis in de BENG is het aandeel hernieuwbare energie. Doordat een warmtepomp de opgewekte kou of warmte uit de leefomgeving haalt (grondwater, bodem of lucht), wordt dit gerekend tot hernieuwbare energie.
Toch staat de techniek niet stil, en zijn wij van mening dat ook andere technieken hun intrede zullen doen.

De warmtepomp met zonnepanelen: een gouden combinatie?

De warmtepomp gooit dus hoge ogen als het gaat om de twee belangrijkste eisen uit de BENG. Andere voordelen van een warmtepomp: als enige apparaat is het in staat om zowel koeling als warmte te leveren en het is een schone techniek (dus geen uitstoot van Nox, fijne deeltjes en roet).

De elektrische voeding van de warmtepomp is, door een combinatie met zonnepanelen, ook nog eens heel duurzaam. Het nadeel is dat er niet altijd genoeg zonnepanelen op het dak passen om de warmtepomp neutraal te laten draaien. Particuliere windenergie zou dan een alternatief kunnen zijn, maar ook aandelen in zon of windparken passen goed in dit plaatje.

Verreweg zijn gasketels nog het goedkoopste in de aanschaf. Echter zal er, om de uitstoot van gastketels te compenseren, flink geïnvesteerd moeten worden in PV-panelen en windenergie. Op de lange termijn verandert dit het kostenplaatje.

'Nul op de meter'-woningen

Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met nul op de meter (NOM) woningen. Daarom hebben wij hier ook nog naar gekeken. Waarschijnlijk wordt de NOM op termijn ook de standaard, Maar eerst zal de term BENG zijn interede doen als nieuwe norm.. Naar aanleiding van onze berekeningen blijkt dat de keuze voor een willekeurige warmtepomp helemaal niet meer interessant is. Het is gewoonweg te duur om te compenseren met zonnepanelen en de hoeveelheid zonnepanelen die je nodig hebt is enorm. Op het dak van een gemiddelde woning passen ze dan niet meer.
Om deze redenen houden wij van DTE-Europe ons veel bezig met innovatie en nieuwe technieken.

Gasloos wonen is haalbaar en het kan ook voordelig.

Het blijkt nu al dat gasloos wonen een concurrent wordt van de ketel. Bij de BENG criteria zie je dat een combinatie van zonnepanelen en warmtepompen prima scoort maar dat deze oplossing nog een flinke investering vraagt. Toch zijn er nu al technieken beschikbaar welke een minder hoge investering behoeven, maar wel een aanpassing in onze levenstijl. De precieze invulling is afhankelijk van het soort woningen en de lokale omstandigheden. Toch kunnen wij concluderen dat van het gas af gaan niet alleen mogelijk is, maar vaak ook voordeliger uitpakt door de aankomende energieprestatie normen.

Heeft u een specifieke vraag over het boven genoemde?? Wilt u weten of gasloos bouwen voor uw klant relevant is? Neem dan contact met ons op.

 

.