Innovatie

Windenergie

De laatste innovatieve producten

Ionisatieverwarming
De nieuwste generatie verwarmingstoestellen als opvolger van de warmtepomp.
Zonder buitenunit met een energieoverdracht van 1:3 op hoog temperatuur verwarmen

Thermo dynamische warmtepomp systemen
Verwarming en warmwater zonder luidruchtige buitenunit op basis van het zonneboilersysteemprincipe met wel 80% rendement maar ook werkend in het donker, hiervoor 365 24/7 naltijd warm water

DD Decentrale Duounits 
De nieuwe generatie verwarming, koeling en wtw in 1 apparaat

Biologische CV vloeistof
Besparing en bescherming van het cv systeem tot wel 40% besparing op het gasverbruik

Speed Comfort
De slimme radiatorventilator Speciaal toepasbaar voor LTV verwarming

De Skywind windmolen
De nieuwste generatie kleine windmolens voor particulier/huishoudelijk gebruik

De WindLeaf
Een particuliere windmolen met een indrukkwekkend design

Passief Bouwblok
De snelste en energiezuinigste manier van nieuwbouw

Waterkotte Warmtepompen
De meest innovatieve warmtepompsystemen uit Duitsland met als eerste een klasse A++ pomp

WK Energieopslag
De eerste intelligente en 99% recyclebare energieopslag mogelijkheid met diverse opslagcapaciteit. Voor particulier gebruik van 3000Kwh tot wel 11000Kwh.

 

Nederland heeft veel baat bij innovatie, niet alleen voor de ontwikkeling van onze economie, maar ook voor de toekomstige welvaart.

Daarnaast is innovatie ook voordelig voor de maatschappij. De samenleving kan een essentiële bijdrage leveren aan wereldlijke opgaven op het gebied van klimaatverandering, gezondheidszorg en vergrijzing, voedselvoorziening en uitputting van grondstoffen. Organisaties hebben ook belang bij investering in vernieuwingen, omdat innovaties nieuwe en/of betere producten opleveren met profijt en/of behoud van hun marktpositie.

Bovendien leiden product- en procesinnovaties door organisaties tot een hogere productiviteit. Producten die verbeterd zijn hebben meer toegevoegde waarde (per eenheid input). Ook kan de productie sneller, goedkoper en efficiënter verlopen door verbeterde processen (zoals de inzet van nieuwe machines).

Vernieuwende ideeën

Kleine ondernemingen leveren nog steeds de beste innovatieve ideeën.

Helaas is voor deze kleine bedrijven product en procesinnovatie minder van toepassing dan bij de grote spelers. Ze ontwikkelen producten namelijk uit passie voor een specifiek doel. Ze willen met hun producten een steentje bijdragen aan het milieu en hebben dus geen groot winstoogmerk. Daarom is het samenwerken met kleine ondernemingen belangrijk.

DTE-Europe zet zich in voor deze doelgroep. Niet alleen omdat deze vernieuwingen meestal niet verder komen dan een prototype, maar ook omdat deze producten uit financieel oogpunt vaak ondergesneeuwd raken. Daarom krijgen ze bij het grotere publiek vaak geen bekendheid.

Alleen op de grotere bedrijven is het spreekwoord ''met geld maak je geld'' van toepassing. Vaak hebben kleine spelers niet de kennis en mogelijkheden in huis om belangrijke innovaties bekend te krijgen bij het grotere publiek.

Wij hebben deze kennis wel en daarom bemiddelen wij graag tussen diverse organisaties om deze vernieuwingen toch een grotere bekendheid mee te geven.

DTE-Europe verzorgt tevens de technische ondersteuning, pilots, monitoring en marketing voor verschillende innovatie.