Energieprijzen, Wat kost het u en wat kost het werkelijk!

De energierekening.

Volgens veel mensen is het nog ingewikkelder dan de belastingaangifte. Uw energierekening. Vroeger slechts een half A4-tje, tegenwoordig al gauw 5 kantjes tekst. En elk jaar weer anders vormgegeven met weer nieuwe kostenposten die in geen woordenboek zijn terug te vinden. Natuurlijk, u krijgt van uw energieleverancier een uitgebreide 'handleiding' waarin nog eens wordt uitgelegd voor welke posten u wat moet betalen. Maar controleren of het allemaal ook echt klopt, nou nee want waar moet u beginnen?

Wij willen u graag uitleggen waar u op moet leggen en informeren over de verschillende kosten die u als kleinverbruiker moet betalen als u energie afneemt bij een leverancier. Maar ook wordt ingegaan waar die leverancier eigenlijk haar energie vandaan haalt. En wat dat precies kost. Vaste versus variabele kosten.

Uw energierekening bestaat uit 2 componenten. Variabele kosten en vaste kosten. Variabele kosten zijn alle kosten die afhankelijk zijn van uw energieverbruik. Verbruikt u bijvoorbeeld dit jaar meer gas dan vorig jaar dan zijn uw variabele kosten hoger maar uw vaste kosten blijven gelijk. Vaste kosten zijn de kosten die NIET afhankelijk zijn van het verbruik. Voor elke energieaansluiting betaalt u vaste kosten. Zodra u energie gaat afnemen betaalt u ook variabele kosten.

Meterstanden.

Met bovenstaande tarieven in het achterhoofd kunt u nu berekenen hoe hoog uw energierekening zou moeten zijn. Maar dan moet u wel beschikken over de meterstanden. Het is daarom erg belangrijk dat u deze standen zelf regelmatig noteert in bijvoorbeeld een schriftje dat u bewaard in de meterkast. Noteer daarin regelmatig (elke maand) de standen samen met de datum.

De energierekening controleren.

Op de energierekening staat altijd de periode vermeld die betrekking heeft op de rekening. Controleer of het verbruik in de vermelde periode in overeenstemming is met de zelf genoteerde meterstanden. Reken dan aan de hand van het verbruik (verschil tussen de begin en eindstand) uit wat uw variabele kosten zijn. Tel daarbij op de vaste kosten en kijk of dit bedrag enigszins klopt met de rekening. Is er een groot verschil, controleer dan of de op de rekening vermelde meterstanden wel kloppen met uw eigen standen. Zijn er grote afwijkingen neem dan contact op met de leverancier.

Bedenk dat u ook elke maand al een voorschotbedrag hebt betaald aan de leverancier. Deze bedragen staan op de rekening vermeld en worden in mindering gebracht op de kosten van het verbruik.

BTW en belastingen.

Over alle variabele en vaste kosten betaalt u bovendien nog eens 21% BTW. Die BTW betaalt u ook over eventuele belastingen die geheven worden over het verbruik van energie. Energiebelasting die u terug krijgt is ook inclusief BTW.

Vaste kosten.

Dit is een vast tarief dat de energieleverancier bepaalt. Je betaalt dit altijd, ongeacht je gebruik. De vaste kosten bestaan uit 3 posten:

Voor een gasaansluiting betaalt u €180 per jaar.
Voor een elektriciteitsaansluiting ONTVANGT u €140 per jaar (€240-€380).
Voor een stadswarmte aansluiting betaalt u €350 per jaar

Variabele kosten.

De variabele kosten zijn afhankelijk van uw energieverbruik. Hoe meer energie u verbruikt, hoe meer u betaalt.
De variabele kosten bestaan uit slechts 2 posten:

Variabele kosten worden berekend per energiedrager. Voor elektriciteit is dat de kilowattuur (kWh), gas wordt betaald per kubieke meter (m3) en stadswarme wordt betaald per gigajoule (GJ).

Kosten levering van energie plus energiebelasting incl. btw:
Gas kost €0,52 levering + €0,20 EB. Totaal €0,72 per m3.
Elektriciteit kost €0,12 levering + €0,15 EB. Totaal €0,27 per kWh.
Stadswarmte kost gemiddeld €20,00 per GJ.

Dit zijn de gemiddelde variabele tarieven per 1 januari 2014 incl. BTW.
Per leverancier of netbeheerder kunnen er prijsverschillen zijn.


Waar komt de energie eigenlijk vandaan.

Uw energieleverancier is niets meer dan een administratiekantoor dat voor u in de gaten houdt hoeveel energie u verbruikt hebt. Het administratiekantoor moet de energie echter al hebben 'ingekocht' VOORDAT u het gaat verbruiken. Dat inkopen van energie is niets meer dan een afspraak met een energieproducent om in een bepaalde periode de energie daadwerkelijk aan het betreffende energienet te leveren. De energie die u verbruikt wordt dus in werkelijk geleverd.

De inkoopprijs van energie.

De prijs die producenten voor hun energie krijgen is op te vragen bij een energiebeurs. Daar wordt de energie namelijk verhandeld (inkoop/verkoop). De leverancier zal deze ingekochte energie met winst aan u gaan doorverkopen. In de praktijk betaalt u bijna tweemaal zoveel als waarvoor het oorspronkelijk is ingekocht. Het onderstaande plaatje geeft u een indruk van de beursprijs van elektriciteit over de periode 2004-2009. Bij een beursprijs van 5 eurocent betaald u als particulier al gauw 9 eurocent per kilowattuur voor ALLEEN de levering van elektriciteit (variabel enkeltarief incl. BTW).

De afgelopen 5 jaar zijn de prijzen die uw energieleverancier berekend alleen nog maar verder gestegen.
Prijsverloop van een Phelix future. Deze future is een afspraak voor de levering van elektriciteit in 2010.


Wat vind u allemaal op uw energie rekening?

Een energieleverancier mag zelf bepalen hoe zijn jaarrekening er precies uitziet. Hoewel er een (vrijwillige) richtlijn is, komen er verschillen voor tussen leveranciers. Maar globaal zullen zij dezelfde indeling gebruiken:
Een uitleg over de energierekening.

Leveringskosten

De leveringskosten betaal je aan je energieleverancier. Hij bepaalt ook de hoogte ervan.

 1. Verbruikskosten
  Dit zijn de kosten voor het gas en de stroom die je hebt gebruikt. De leverancier bepaalt de hoogte van het tarief. Het tarief wordt vermenigvuldigd met je energiegebruik.
 2. Vastrecht levering 
  Dit is een vast tarief dat de energieleverancier bepaalt. Je betaalt dit altijd, ongeacht je gebruik.
 3. Regio-opslag of -toeslag
  Voor gaslevering hanteert de Gasunie een regiotoeslag. Hoe verder je van de gasbron in Slochteren woont, des te hoger de toeslag.
 4. Gaskwaliteit correctiefactor of calorische waarde
  De hoeveelheid energie die een m³ gas levert varieert. De Gasunie stelt deze waarde elke maand opnieuw vast. Als deze waarde anders is dan de waarde die de netwerkbeheerder hanteert, wordt het verschil via de correctiefactor verrekend. Deze factor ligt meestal tussen 1,0 en 1,3.

Transport- of netwerkkosten 

Bij gemiddeld verbruik bestaat ongeveer 17% van de energierekening uit netwerkkosten van de netbeheerders, zoals Stedin of Liander. Iedereen moet deze kosten aan de leverancier betalen. Deze draagt het af aan de netbeheerder.

 1. Periodieke aansluitvergoeding of vastrecht voor aansluiting 
  Een jaarlijks bedrag voor het in stand houden van de aansluiting op het gas- en elektriciteitsnetwerk. Dit bedrag is onafhankelijk van je energieverbruik.
 2. Transportonafhankelijk tarief of vastrecht transport
  Een vast tarief voor het energietransport. Dit bedrag is onafhankelijk van je energieverbruik.
 3. Capaciteitstarief
    Het bedrag dat je hiervoor betaalt is afhankelijk van de grootte van je aansluiting. De verschillende aansluitingen zijn in groepen ingedeeld. Hoe groter de aansluiting, hoe meer je betaalt.
 4. Systeemdiensten
  De kosten voor het in stand houden van het hoogspanningsnet.
 5. Meetdienst en meterhuur
  Kosten voor het gebruik van de elektriciteits- en gasmeter en eventueel het opnemen van de meterstanden. Een dubbele meter is niet duurder dan een enkele.

Belastingen

De energierekening bestaat bij gemiddeld gebruik voor ongeveer 40% uit belastingen. De leverancier brengt dit bedrag in rekening en draagt dit af aan de overheid.

 1. Energiebelasting of energieheffing
  Omdat veel energie nog steeds uit niet-duurzame bronnen komt en milieubelastend is, probeert de overheid met deze belasting het energieverbruik te beperken. Hoe meer energie je verbruikt, hoe meer energiebelasting je betaalt.
 2. Vermindering energiebelasting of heffingskorting
  Een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. De overheid vindt dat iedereen een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en gas nodig heeft om te kunnen leven en geeft daarom compensatie op de energiebelasting.
 3. Opslag duurzame energie (ODE)
  Heffing die bestaat sinds 1 januari 2013. De opbrengsten worden gebruikt voor het duurzaam opwekken van energie (door energieproducenten). De heffing wordt berekend per kWh stroom en m³ gas en is dus afhankelijk van je verbruik. 
 4. BTW
  Over alle kosten voor levering, transport/netwerk, meterhuur en energiebelasting betaal je 21% btw.

Overige kosten en overzichten

Vroeger werden veel overheidsbelastingen, zoals voor afvalstoffen en riolering, via de energierekening geheven. Dat gebeurt nu niet meer. Tegenwoordig staan er bijvoorbeeld nog eventuele administratiekosten of kortingen onder deze post.

 1. Verrekening met al betaald bedrag
  Maandelijks betaal je een voorschotbedrag. Op de jaarrekening wordt het bedrag dat je daardoor al hebt betaald, verrekend met het bedrag dat je in totaal moet betalen.
 2. Overzicht reeds betaald bedrag
  Een overzicht van hoeveel je elke maand als voorschot hebt betaald.
 3. Specificatie nieuw voorschotbedrag
  Op basis van de verwachtingen voor de energiekosten en van je energieverbruik van het afgelopen jaar stelt de leverancier een nieuw voorschotbedrag vast
 4. Overzicht elektriciteits- en gasverbruik
  Een overzicht van de hoeveelheden stroom en gas die je hebt verbruikt. Daarbij wordt er bij een dubbele meter onderscheid gemaakt tussen laag en hoog of normaal tarief.
 5. Verbruik vergeleken met eerdere perioden of historisch verbruik
  Eventueel staat er een overzicht van je verbruik door de jaren heen op de jaarnota. Hiermee kun je zien of je meer of minder energie bent gaan verbruiken.

Een hoge energierekening? Stap over!

Wie wil weten wat hij bij een andere leverancier voor energie kwijt zal zijn, kan dit op de site van die verschillende leveranciers zelf berekenen, maar ook op onze site kan je een duidelijk overzicht krijgen van de kosten.

Wilt u eenvoudig tarieven vergelijken?

Doe dit met onze overzichtelijke Energievergelijker